Tilaa muistutus!

Muistutua minua suodattimien vaihdosta 6 kk välein.

Facebook

Ilmanvaihtosuodatin Info

Ilmakehän ilma

Ilmakehän kaasuseos, ilma, koostuu typestä (78 %), hapesta (21 %), argonista (0,9 %), hiilidioksidista (0,03 %), pienistä määristä muita kaasuja ja vähäisestä määrästä vesihöyryä. Alailmakehässä Maan pinnasta noin 80 km korkeuteen kaasut ovat pääasiassa sekoittuneina ja yläilmakehässä kaasut ovat omina kerroksinaan.

Ilmakehän pöly

Ilmakehämme ilmassa leijailee myös paljon erilaisia epäpuhtauksia, jotka ovat osittain syntyneet luonnossa tapahtuneiden prosessien esimerkiksi maanjäristysten, tulivuorenpurkausten ja eroosion vaikutuksesta. Monet epäpuhtaudet ovat seurausta myös ihmisten toiminnasta kuten liikenteestä ja teollisuudesta aiheutuvien polttoprosessien yhteydessä syntyneet kaasut Ilmakehän ilmassa oleva pöly siis muodostuu kiinteistä rakeisista hiukkasista, savukaasuista, sumusta ja erilaisista kuiduista. Tutkittaessa pölyä kemiallisesti ja fysikaalisesti saadaan yleensä tulokseksi eri lähteistä peräisin olevia silikaatteja, joiden jakautumat vaihtelevat tapaus tapaukselta. Näiden silikaattien lähteitä ovat savu ja noki, orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden, kuten puuvillan tai muiden kasvikuitujen rapautumisesta syntyneet hiukkaset, sekä metallipöly. Lisäksi löydetään luonnossa esiintyviä eliöitä kuten bakteereja, itiöitä ja siitepölyä.

Ilmansuodattimet

Sen jälkeen, kun on opittu tuntemaan ilmassa olevien haitallisten aineiden pitoisuudet ja niiden vaikutukset, on monilla aloilla otettu käyttöön ilmansuodattimet. Suodattimet jaetaan perussuodattimiin, hienosuodattimiin, leijusuodattimiin ja suurtehosuodattimiin. Tämä jako perustuu suodattimissa käytettyihin materiaaleihin ja niistä johtuvaan erilaiseen fyysiseen erottelukykyyn. Näiden lisäksi on olemassa vielä absorptiosuodattimia, joita käytetään kaasujen ja hajujen erottamiseen, sekä sähkösuodattimia, jotka toimivat staattisen sähköön perustuvalla tekniikalla.

Perussuodattimet

Perussuodattimien valmistukseen käytetään orgaanisia kuituja, synteettisiä kuituja, lasikuitua tai myös metallilankaa. Karkea pöly erottuu näissä suodatinmateriaaleissa pääasiassa nk. iskutehoperiaatteen mukaisesti. Pölyhiukkaset eivät seuraa ilmamolekyylien virtauskäyttäytymistä niiden kiertäessä suodatinkuidut, vaan näiden hiukkasten hitaus aiheuttaa sen, että ne iskeytyvät kuitua vasten. Kuituja on voitu käsitellä pölynsidonta-aineella, tai ne pysäyttävät omien erikoisominaisuuksiensa ansiosta hiukkaset kuitujen pinnalle. Hienojakoisempien epäpuhtauksien ollessa kyseessä perussuodattimet ovat melko tehottomia, minkä vuoksi niitä seuraavien hienosuodattimien merkitys onkin suurempi.

Hienosuodattimet

Näissä suodattimissa käytetty suodatinaines koostuu pääasiassa erittäin hienoista lasikuiduista, joiden kuitujen halkaisija on 1 – 10 mµ (mikrometriä). Näiden suodatinten erotusteho perustuu pääasiassa sitomis- ja diffuusioilmiöön.

Pienen massansa vuoksi pienet hiukkaset seuraavat suodatinkuitua kiertäviä virtauksia. Tällöin ne koskettavat kuituja, jotka vetävät niitä puoleensa, minkä jälkeen adheesiovoima kiinnittää ne tehokkaasti kuituun. Tätä tapahtumaa kutsutaan sitomisilmiöksi.

Brownin molekyyliliike tarttuu pieniin, alle 1 µm:n kokoisiin hiukkasiin ja saa ne värähtelemään. Sen ansiosta hiukkasten liike poikkeaa ilmanvirtauksen liikkeestä, ja hiukkaset päätyvät suodatinkuituja vasten, jolloin ne erottuvat ilmasta. Tätä kutsutaan diffuusioilmiöksi. Niin sulku- kuin diffuusioilmiössäkin Van-Deer-Waal –voima sitoo pölyhiukkaset lopullisesti kuituun. Pölynsidonta-aineet ovat tällöin tarpeettomia. Puhdas suodatin – puhdasta ilmaa!

Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva Kuvituskuva
Asiakaspalvelu Chat
iv-suodatin.fi logo

IV-Suodatin.fi on ilmanvaihtokoneiden suodattimiin ja tarvikkesiiin erikoistunut verkkokauppa.

Asiakaspalvelu

P. 010 8383 300
fixi@fixi.fi

Fixi Oy
Idealinja 13,
90410 Oulu